Udvalg

Sikkerhedsudvalget
Dette udvalg er nedsat i henhold til vedtægterne. Det skal følge med i, hvad der sker i forhold til sikkerhed i klatring. Udvalget virker som rådgivere for bestyrelsen.
Kontaktperson
Rune Windfeld (Dansk Klatreforbunds sekratariat)
Udvalgets medlemmer
Sanne Skov Nielsen, Nørrebro Klatreklub
Jan Hvolgaard Mikkelsen, Aalborg Klatreklub
Birgitte Stigaard Sørensen, Dansk Bjerg- og Klatreklub

Juniorudvalget
Arrangerer forskellige tiltag, som danner netværk mellem de unge klatrere på tværs af klubberne.
Kontaktperson:
Erling Strauss, CRUX, Skælskør Klatreklub
Mail: erlingstrauss@yahoo.dk

Øvrige medlemmer:
Henrik Buus, Roskilde Klatreklub
Mikaell Meldgaard, Århus Klatreklub
David Julien, Holbæk Klatreklub
Asbjørn Andreasen
JanJan Hovgaard, Odense Sportsklatreklub

Klippekursusudvalget:
Arrangerer en række forskellige kurser på klippe.

Kontaktperson:
Annemarie Bøttger, PLØKS
Mail: frejdikat@hotmail.com

Øvrige medlemmer:
Allan Christensen, Dansk Bjerg- og Klatreklub
Jens Peter Hansen, PLØKS
Stefan Jacobsen, Dansk Bjerg og Klatreklub

Konkurrenceudvalget:
Koordinerer årets konkurrencer og opdaterer regler og vejledninger.

Kontaktperson:
Povl Lund Nielsen, CRUX
Mail: povllund@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Allan Beck, Ribe Klatreklub
Wiliam Müller, Pløks, Skovlunde Klatreklub
Bent Johansen, Ribe Klatreklub

Eliteudvalget:
Arrangerer træningssamlinger og deltagelse i internationale konkurrencer for klatreforbundets landshold.

Kontaktperson:
Peter Thulstrup, Roskilde Klatreklub
Mail: pwthulstrup@gmail.com

Ordensudvalget:
Dette udvalg er nedsat i henhold til vedtægterne og håndterer stridsspørgsmål ang. Forståelsen af forbundets love og regler.

Formand:
Claus Christensen, Viborg Klatreklub
Mail: clausc@hotmail.com
Øvrige medlemmer:
Ole Brudsø, Dansk Bjerg- og Klatreklub
Just Larsen, Næstved Klatreklub

Bornholmudvalget
Arbejder med udvikling af Bornholm som klatredestination, acess på Bornholm og arrangerer klatrefestival på Bornholm

kontaktperson:
Stefan Jacobsen, Dansk Bjerg- og Klatreklub
Mail: bondejacobsen@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Peter Harremöes, Pløks, Skovlunde Klatreklub
Kim Moltved, Dansk Bjerg- og Klatreklub

Arbejdsgrupper:
Dansk Klatreforbund har et varierende antal arbejdsgrupper, som arbejder ad hoc på projekter eller andre udviklingsopgaver.

De nuværende arbejdsgrupper:

Nyt uddannelseshus – instruktøruddannelser på klippe
Medlemmer:
Henrik Ditlevsen
Kasper Stoholm
Poul-Erik Larsen
Jacob Klaris
Jill Sindholt