Toprebsleder

Hvis du vil arrangere toprebsarrangementer på Kullen eller andre steder, hvor man skal kunne lave topankre med naturlige sikringer, skal du være toprebsleder eller Klippeklatreinstruktør.

For mange pædagoger, lærere, spejderledere osv. er det at skyde langt over målet et uddanne sig til Klippeklatreinstruktør. Uddannelsen til toprebsleder er mere overkommelig for de fleste.

Du kan læse mere om uddannelsen i normen:

Norm for toprebsleder