Træner 1

Formålet med træner 1 uddannelsen

Klatresporten i Danmark har brug for dygtige trænere.

Traditionelt har man lært at klatre ved at se, hvordan de dygtige udøvere gjorde eller ved en slags mesterlære. I øjeblikket vokser sporten eksplosivt, nye klubber bliver etableret, og mange flere end tidligere bliver introduceret for sporten. Derfor er der brug for kompetente og motiverende træningstilbud.

Træner 1-uddannelsen er rettet mod at give deltagerne værktøjer til at skabe træningstilbud for begyndere og letøvede – både børn og voksne.

 

Opbygning og forhåndskrav

Dansk Klatreforbunds Træner 1-uddannelse er opbygget af fem selvstændige moduler. Du kan tage de enkelte moduler uafhængigt af de andre, men du skal naturligvis tage hele uddannelsen for at kunne kalde dig Træner 1.

Hvis du kan dokumentere erfaring eller anden uddannelse, som svarer til et eller flere af modulerne, kan du få merit for de pågældende moduler.

Træner 1-uddannelsen kræver ikke at du selv er en dygtig eller erfaren klatrer. Undervisningen er ligeligt fordelt mellem teori og praksis.

Det er et krav, at du deltager aktivt i både teoriundervisningen og i de praktiske dele, men hvis du er skadet, gravid eller helt nybegynder, kan du sagtens være med alligevel. Undervisningen er lagt an på at differentiere i forhold til deltagernes niveau, så alle får passende fysiske udfordringer.

 

Hvem er målgruppen for Træner 1-uddannelsen?

 • Klubtrænere, som gerne vil have inspiration og viden til at blive endnu bedre trænere
 • Udøvere, som gerne vil begynde som trænere
 • Ressourcepersoner, som gerne vil vide mere om, hvordan træning i klubben kan struktureres
 • Udøvere, som gerne vil øge deres viden om træning for at få inspiration til egen træning

 

Hvilken rolle kan en Træner 1 påtage sig i klubben?

 • Stå for træning af begyndere og letøvede
 • Stå for træning af børn
 • Træne viderekomne udøvere i samarbejde med andre trænere eller i kraft af egen erfaring med f.eks. konkurrenceklatring

Træneruddannelserne bliver afholdt jævnligt i forskellige dele af landet. Du kan finde næste uddannelsestilbud i kalenderen.

De fem workshops:

Dag 1

 • Trænerens roller
 • Trænerens ansvar
 • Feedback
 • Motivation
 • Læring af bevægelser
 • Tekniktræning

Dag 2

 • Træningskultur for børn og unge
 • Klatrelege for små børn
 • Træning efter alder
 • Klatrelege og øvelser for større børn og unge

Dag 3

 • Forebyggelse af idrætsskader
 • Når skaden er sket
 • Opvarmning
 • Ernæring
 • Skadesforebyggende træning

Dag 4

 • Mentaltræning
 • Faldtræning
 • Tempo og taktik
 • Konkurrenceforberedelse
 • Onsight- og redpointtaktik

Dag 5

 • Træningsfysiologi
 • Periodisering
 • Klatreøvelser
 • Træningsplanlægning
 • Træningskultur
 • Styrketræning

 

Hvilke faglige kompetencer har en Træner 1?

Når du har deltaget i et enkelt af de fem kurser, har du opnået følgende:

 • Har erhvervet basisviden om emnet
 • Er blevet præsenteret for nøglebegreber indenfor emnet
 • Har en arbejdsforståelse for emnet i forhold til egen praksis
 • Er i stand til at benytte den erhvervede viden i din trænerpraksis

Når du har gennemført hele uddannelsen, har du følgende kompetencer:

 • Har erhvervet basisviden om emnerne i de enkelte kursusdage
 • Er i stand til at planlægge et træningspas ud fra overvejelser om træningsfysiologi, idrætspsykologi og pædagogik
 • Planlægge et kort eller langt undervisningsforløb ud fra overvejelser om simpel periodisering og variation
 • Undervise i grundlæggende klatreteknik
 • Undervise i grundlæggende konkurrencetaktik
 • Undervise i faldtræning
 • Undervise i grundlæggende styrketræning og skadesforebyggende træning
 • Motivere udøvere gennem klatrelege, øvelser og variation i undervisningen
 • Forebygge og førstebehandle idrætsskader
 • Bevidsthed om egne styrker og forventninger til trænerrollen
 • Grundlæggende viden om aldersrelateret træningskoncept

Højere træneruddannelser
Træner 1-uddannelsen vil være fuldt tilstrækkelig for de fleste trænere, men hvis du skal træne klatrere på højere niveau eller konkurrenceklatrere, kan det være en ide at tage højere uddannelser.
Når du har fuldført Træner 1, kan du tage Dansk Klatreforbunds Træner 2 uddannelse.