Støtteordning og Manualer

Når din klub er vært ved et Danmarksmesterskab i klatring er der etableret en række forskellige støtteordninger.

Der er udarbejdet en simpel manual til hvert at de 4 årlige Danmarksmesterskaber
– Senior Boulder:  Manual Boulder DM – 2015
– Senior Lead:        Manual Rute DM 2015
– Junior Boulder:  Manual Boulder JDM – 2015
– Junior Lead:        Manual Rute JDM 2015

De praktiske og økonomiske opgaver ved konkurrencerne er fordelt og fra 2015 gælder følgende koncept:
– Forbundet finder i samarbejde med en sparringsgruppe og arrangørklubben en Chef- rutebygger og 2-3 assistenter. (Danske rutebyg talenter) På den måde investerer vi i videreuddannelse og styrker toppen af Dansk rutebyg.
– Forbundet booker, betaler transport,motiverer og udbetaler godtgørelser til rutebyggerne.
– Forbundet booker, betaler transport og motiverer overdommeren.
– Forbundets konkurrenceudvalg tilbyder en ressourceperson som support, både før og under konkurrencen.
– Forbundet har udarbejdet formater samt point tællingssystemer som benyttes under konkurrencen
– Forbundet garanterer deltager gebyr på min. 9000 kr.
– Forbundet støtter med yderligere 6000 kr.-
Klubben skal med de 15.000 kr. motivere de frivillige i klubben til de resterende opgaver – f.eks: Rensning af væg og greb / klargøring til konkurrencen / forplejning og eventuelt overnatning til rutebygger crew, forplejning til de frivillige på konkurrencedagen, div. official opgaver, oprydning efter konkurrencen og ikke mindst etablering af supplerende ruter på væggen efterfølgende.
– Udgifter til lift varetages af arrangørklubben.

Skriv et svar