Skole medlemskab

t-shirt_frivilligt_hjerte

 

For at kunne benytte Dansk Klatreforbunds forskellige tilbud skal skolen eller institutionen være medlem. Som Medlem af Dansk Klatreforbund bliver I “medejer” af organisationen”, dvs. I bliver en del af repræsentantskabet, som er organisationens øverste myndighed. På det årlige repræsentantskabsmøde (november) vælges bl.a. en bestyrelse, som varetager den overordnede ledelse af forbundet.

Som medlem i Dansk Klatreforbund er I derfor med til at bestemme, hvad I får for jeres kontingent.
Skole kontingentet koster en skole 1.000 kr. pr. år og medlemskabet giver blandt andet adgang til følgende:

 • Et kontor med fastansat personale til at:
 • Sørge for drift og udvikling af klatresporten i overensstemmelse med Dansk Klatreforbunds vision
 • Understøtte det frivillige arbejde på forbundsplan
 • Inspirere, rådgive og vejlede klubber/skoler/institutioner
 • Mulighed for at jeres ressourcepersoner kan uddanne sig indenfor: o Sikkerhed o Træning og bevægelse o Rutebygning
 • Mulighed for at jeres medlemmer kan få oplevelser, socialt fællesskab og netværk
  Træf, både i Danmark og udlandet
  Workshops, hvor du lærer noget nyt
 • Mulighed for at jeres medlemmer kan deltage i konkurrencer:
  Elitekonkurrencer som f.eks. DM
  Breddekonkurrencer
  Konkurrencer for børn/unge

Dokumenter:
Indmeldelsesblanket
Medlemsskab af Dansk Klatreforbund

 

Skriv et svar