Rep. møde 2017

Dansk Klatreforbunds årlige repræsentantskabsmøde afvikles på Hotel Park i Middelfart, lørdag d. 25. november  t-shirt_frivilligt_hjerte
Tilmelding HER

Program:
09.00 – 09.50: Ankomst, kaffe og rundstykke
09.30 – 10.00: Registrering m. stemmesedler

10.00 – 12.30:  Repræsentantskabsmøde
– Velkomst
– Valg af dirigent /referent / stemmetællere
– Årsberetning v. Formand
– Præsentation af ny Generalsekretær
– Andre beretninger (Juniorudv. / Konkurrenceudv.)
– Regnskab 2016 (Kasserer)
– Orientering – regnskab 2017
– Indkomne forslag (ingen forslag)
– Orientering – Budget 2018
– Valg til bestyrelsen
– Valg til ordensudvalg
– Evt.

12.30 – 13.15:  Frokost

13.15 – 17.00  Oplæg, vision og debat
Hvor er klubberne på vej hen?
– Rate din klub  RATE DIN KLUB
– Ny værktøjskasse til klubudvikling

Kaffe og Kage

Hvor er forbundet på vej hen?
– DIF`s nye støttestruktur – udfordringer m. driften
– Kontingent og kursuspriser

Klatremiljøets potentialer
– Tendenser globalt og i DK
– Facilitetsudvikling

17.00: Afrunding, hygge og “kør hjem Sandwich”  

 

Dokumenter   (bliver lagt op så snart de er klar)

Referat: Repræsentantskabsmøde 2017_ref

Invitation  Invitation Rep møde 2017  

Beretninger

Bestyrelsen Bestyrelsens Årsberetning 2017
Juniorudvalg   Årsberetning Juniorudvalg

 

Økonomi

Regnskab 2016 2016 Årsrapport Klatreforbund   

Revisoinsprotokol  2016 Revisionsprotokol