Regler for reeksamination

Hvis en kursist på et instruktørkursus dumper til den afsluttende prøve, har hun altid mulighed for at deltage på et nyt kursus, og på den måde få en ny chance for at bestå kurset.

Kursisten har også mulighed for at klage over sin eksamen. Det skal dog understreges, at censors afgørelse ikke kan ændres, da klageinstanserne naturligvis ikke har mulighed for at vide, præcis hvad der er sket til eksamen.

Det er ikke muligt at klage over kursets indhold eller eksamensformen. Hvis man deltager på Dansk Klatreforbunds kurser, accepterer man, at uddannelsen foregår efter den pågældende kursusstandard.

Hvis kursisten mener, at eksamen ikke er forløbet i overensstemmelse med beskrivelsen i kursusstandarden, kan hun klage over dette. Klagen tilsendes Dansk Klatreforbunds sekretariat (forbund@klatreforbund.dk), som behandler sagen. Herefter vil en medarbejder i sekretariatet læse klagen, tale med eksaminator og censor og eventuelt tage Sikkerhedsudvalget med på råd. Derefter vil medarbejderen tage stilling til, om klageren skal have medhold.

Hvis kursisten mener, at klagen ikke er blevet behandlet efter reglerne, kan hun klage til Dansk Klatreforbunds Ordensudvalg (clausc@hotmail.com). Ordensudvalget tager udelukkende stilling til, om klageproceduren er overholdt.

Mulighederne for reeksamination er beskrevet i nedenstående tabel:

Ved fejl i eksamination Ingen fejl i eksamination
I1 Tilbydes gratis nyt kursus Kan deltage på nyt kursus
I2 Tilbydes gratis nyt kursus Kan deltage på nyt kursus efter 6 måneder*
I3 Tilbydes gratis reeksamination Kan deltage på nyt kursus
Kl1 Tilbydes gratis nyt kursus Kan deltage på nyt kursus
Kl2 Tilbydes gratis nyt kursus Kan deltage på nyt kursus
Kl3 Tilbydes gratis nyt kursus Kan deltage på nyt kursus

* Når kursister dumper til Instruktør 2, skyldes det som regel manglende praktisk klatreerfaring. Derfor skal kursisten have en periode til at få klatret noget mere i sin klub.