Refusion og godtgørelse

På denne side kan du læse Dansk Klatreforbunds regler for udgiftsrefusion og godtgørelser til ressourcepersoner, og du kan downloade udgiftsbilaget.

Godtgørelser 2017

Udgiftbilag2017