Ny klatreklub

“Når to danskere mødes, giver de hånd. Når tre danskere mødes, danner de en forening.”

Foreningstanken er selve grundlaget for det danske idrætsliv. Hvis I er en gruppe, som har lyst til at lave en klatreklub, er det bare med at komme i gang.

Det begynder med et udkast til vedtægter

Når udkastet er lavet, afholdes en stiftende generalforsamling. Man kan annoncere den stiftende generalforsamling i en bredere kreds, men vi har foreningsfrihed, så man kan også bare mødes nogle venner og stifte foreningen. Under stiftelsen skal der vælges en bestyrelse.
Særligt hvis det er en lille forening, er det vigtigt, at man ikke bruger for meget energi på formaliteter. Fokuser på aktivitet – det er det som interesserer medlemmerne. Når foreningen er stiftet, kan det være en god idé at få den indført under klubber på klatresteder.dk. Herved vil det være lettere for folk i jeres område at finde jer. Når I bliver medlem af Dansk Klatreforbund, skal I sørge for at holde kontaktoplysningerne opdaterede, så det er let for nye medlemmer at finde jer.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har lavet en fremragende vejledning i at lave foreningsvedtægter. Det er en god ide at følge rådene i den vejledning, idet dårlige vedtægter kan give en mængde intern ballade og tidsspilde.

Når foreningen er startet, skal der oprettes et medlemskartotek. Dette bør indrettes således, at man senere kan udtrække oplysninger om, hvor mange medlemmer der er i aldersgrupperne under 18 år, 18-25 år og over 25 år i henholdsvis herrer og damer. Disse oplysninger er nemlig væsentlige, hvis man skal søge om kommunalt tilskud, optagelse i Dansk Klatreforbund osv.

Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har lavet en lille foreningshåndbog med diverse råd til den nystartede forening.

Bygning af klatrevæg

Nogle klatreklubber opstår omkring en eksisterende klatrevæg, mens andre klubber selv bygger en eller får den bygget.
Arbejdet med at bygge sin egen klatrevæg giver godt sammenhold i en ny klub og er væsentligt billigere end at betale sig fra bygningen af den. Men hvis det er grebet forkert an, kan mange penge være spildt. Det er derfor en god idé at trække på erfaringer fra folk, som tidligere har bygget en klatrevæg.
Forbundet er naturligvis rede til at svare på spørgsmål angående bygning af klatrevæg. Hvis man betaler for at få væggen bygget, kan det anbefales at bruge et firma, som har erfaringer med denne type arbejde.

Dansk Klatreforbund har en hjemmeside med gode råd om bygning af klatrevæg.

Sørg for at arbejdet foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvis I selv bygger!
Bemærk, at hvis et medlem kommer til skade under bygning af en klatrevæg for klubben, så betragtes klubben i almindelighed som ansvarlig for denne arbejdsulykke. Klubben er derfor lovmæssigt forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring, før byggeriet går i gang. En sådan forsikring får man automatisk ved indmeldelse i Dansk Klatreforbund.

Medlemskab af Dansk Klatreforbund?

Alle klubber, der beskæftiger sig med klatring, og som støtter formålet, kan optages som medlemmer. For at blive betragtet som klub skal klubben leve op til DIF’s foreningsbegreb:

  • Klubben skal være placeret i Danmark eller være en dansk klub i Sydslesvig.
  • Formålet skal være uegennyttig udøvelse og fremme af sporten. Kommercielle virksomheder betragtes ikke som foreninger.
  • Klubben består af et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, politiske og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab. Adgangen til at blive medlem skal harmonere med formålet og skal som udgangspunkt være åben for alle. Kun enkeltpersoner kan være medlemmer. Der skal betales kontingent, som dækker medlemskab i mindst en måned.
  • Foreningen skal være opbygget på et almindeligt foreningsretligt og demokratisk grundlag. Klubben skal således have vedtægter og styres af generalforsamling og bestyrelse.

Pris for medlemskab af Dansk Klatreforbund

Klubber: 35 kr. pr. medlem (medlemstallet defineres af den årlige indberetning til DIF)

Skoler: 1000 kr. (ikke afhængigt af skolen elevtal)

Et kontingentår går fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse efter 1. juli skaleres kontingentet efter tidspunkt for indmeldelse.

 

Der er mange fordele ved et medlemskab

Som det forhåbentlig fremgår af forbundets hjemmeside, kan der være mange grunde for en klub til at melde sig ind i forbundet, og her skal blot nævnes nogle få:

  • Forbundet har dygtige konsulenter, som hjælper med udvikling af klubberne og eventuelt kommer på besøg.
  • Forbundet tilbyder gennem konsulenterne en række forskellige økonomiske støtteordninger.
  • Forbundet kan hjælpe med at få uddannet instruktører, trænere og rutebygger i klubberne.
  • Instruktører, trænere og ledere under forbundet er ansvars- og ulykkesforsikrede.
  • Forbundet tilbyder hvert år i samarbejde med klubberne en række aktiviteter i form af konkurrencer, ture og træf

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at skrive til forbund@klatreforbund.dk