Medlemstal

Aktuelle medlemstal  fra Danmarks Idræts Forbund

Tallene dækker Dansk Klatreforbunds medlemsforeninger samt høj- og efterskoler.
Folkeskoler og andre medlemsskoler og institutioner er ikke repræsenteret i tallene.