Konkurrencepolitik

Med udgangspunkt i Dansk Klatreforbunds vision om at udvikle fremtidens idrætsmiljø beskrives her forbundets politik i forhold til udvikling af det danske konkurrencemiljø.

Baggrund
Dansk Klatreforbund har gennem en årrække støttet konkurrencer i Danmark. Der har været fokus på afholdelse af Nordiske Mesterskaber, Danmarksmesterskaber og andre konkurrencer, som primært har tiltrukket de bedste danske klatrere. Konkurrencerne har været støttet gennem koordinering fra kontoret, gennem økonomisk støtte og gennem konkurrenceudvalget, som har udarbejdet regler og formater samt tilbudt sparring til arrangørerne.

Gruppen af konkurrenceklatrere i Danmark er relativt lille med under 500 forskellige deltagere fordelt på årets konkurrencer. Med stigende medlemsantal til 6300 i 2013 er andelen af medlemmer som klatrer konkurrencer kun svagt stigende og ligger klart under 10%. Klatresporten er på den baggrund ikke slået igennem som en konkurrencesport, og det vil Dansk Klatreforbund gerne ændre.

Formål
Klatring på klatreklubbens klatrevægge er det primære element i dansk klatring, og forbundet ser et stort potentiale i at få mange flere medlemmer til at mødes omkring konkurrencer. Formålet med konkurrencepolitikken er at skabe et godt konkurrencemiljø til både eliten, subeliten og bredden i Dansk Klatreforbund, til gavn og glæde for den enkelte udøver uanset alder og niveau. Mange flere af forbundets medlemmer skal finde glæde og udfordringer gennem deltagelse i klatrekonkurrencer.

I Forbundsvisionen – ”at skabe fremtidens idrætsmiljø” – er der fokus på sociale fællesskaber og kompetenceudvikling. Konkurrencer kan være en vigtig løftestang på begge parametre.

Et bredt konkurrencemiljø og konkurrenceudbud er også et vigtigt element for udviklingen af klatreforbundets talent- og eliteindsats og skal derfor koordineres med forbundets Elite- og talentudviklingspolitikpolitik.

Klatrekonkurrencer er vigtige events og trækplastre i forbundets arbejde for at gøre klatresporten mere kendt i Danmark og skal derfor tænkes ind i forbundets Kommunikationspolitik.

Målsætning
Der skal udvikles let tilgængelige vejledninger og skabeloner til arrangørerne, sådan at det er let at arrangere en konkurrence. Regler, formater og støtteordninger skal løbende opdateres og kommunikeres, så flere får mod på at arrangere konkurrencer.

Der skal opdyrkes en underskov af mere simple, let tilgængelige og mere regionalt orienterede konkurrencer. Konkurrencerne skal tilpasses niveauer i den lave ende – begyndere og let øvede i alle aldre. Konkurrencerne skal tilbyde sjove og lærerige oplevelser med konkurrence i den region man bor i, og gøre klatrekonkurrencer mere naturlige at deltage i for klatrerne.

Der skal være flere konkurrencer og en større andel af medlemmerne, som deltager i konkurrencer.

Principper

Værdierne i dansk konkurrenceklatring er, at konkurrencerne skal understøtte principperne i ATK – Dansk Klatreforbunds Aldersrelaterede Trænings Koncept. ATK er fokuseret på at fastholde og forsat motivere børn og unge i klatresporten. Konkurrencer for børn skal være sjove og inkluderende, og der skal være fokus på at lære at udvikle sig og møde andre klatrere. Først omkring 13-15 års alderen kan fokus lægges på konkurrencens ABC, og det er først i den præpupertære alder, at der kan fokuseres på at vinde. Klatreforbundet prioriterer at arrangere Danmarksmesterskaber og Nordiske Mesterskaber. For at disse elitære konkurrencer giver mening prioriteres også serier af konkurrencer på et elitært/subelitært niveau. Forbundet støtter elite/subelite konkurrencer økonomisk, da de er forbundet med en del udgifter til rutebygning og evt. liftleje. En væsentlig del af udgifterne skal dækkes via deltagernes egenbetaling.

Konkurrencer til størstedelen af de danske klatrere er et fokusområde, som forbundet vil satse på de kommende år. Det skal være mere normalt at deltage i konkurrencer og det skal være let at arrangere konkurrencer. Konkurrencer af denne type er ikke dyre at arrangere, og forbundets støtte til disse konkurrencer ligger primært i udarbejdelse af formater, vejledning, formalia omkring tilmelding og koordinering mellem klubberne.

 

Overordnet strategi

Konkurrencer for elite og subelite

Forbundet vil arbejde med organisering og koordinering af en konkurrencekalender for elite/subelite konkurrencer. Revidering og standardisering af formater og skabeloner og løbende udvikling af støtteordninger som matcher konkurrencernes behov

Konkurrencerne kører efterhånden på et fint sportsligt niveau og skal primært udvikles gennem mere mediedækning og sponsorarbejde, og så skal konkurrencerne indarbejdes i forbundets talentudviklingsindsats.

På kort sigt

 • Fremme talentudvikling af de danske klatrere med bedste potentiale
 • Give store oplevelser for såvel deltagere som tilskuere
 • Skabe medie produktioner som kan nå ud til klatremiljøet og gerne videre
 • Være en integreret del af en talentudviklingsindsats i dansk klatring,

På lidt længere sigt

 • Sikre at Danmark er i gang med at producere nogle af verdens bedste klatrere
 • Have international kvalitet og åbne for international deltagelse
 • Opnå dækning i landsdækkende medier
 • Opnå værtsskab for International afdeling af European Youth Cup / World Cup

Breddekonkurrencer

Forbundet vil arbejde med udbredelse af bredde formater og deling af viden og erfaringer. Etablering af regionale konkurrence-serier for klatrere i alle aldre og på laveste niveau og på mellem-niveau.

Der skal etableres samarbejde mellem klubberne i en region. Samarbejdet skal føre til forskellige konkurrencetilbud for alle relevante aldersgrupper, gerne i en form hvor klubberne på skift er vært for hinanden.

På kort sigt

 • Udarbejde simple formater og skabeloner
 • Etablere regionale samarbejder om serier af konkurrencer i relevante aldersgrupper
 • Arrangere sjove aktiviteter for alle, som motiverer og inspirerer
 • Danne netværk og fællesskab i klubber og på tværs af klubberne
 • Ændre synet på konkurrencer, så de bliver mere almindelige at deltage i

På lidt længere sigt

 • Fremme talentudvikling blandt bredden i dansk klatring
 • Udbrede til alle klubber

 

Download i PDF: Konkurrencepolitik

 

 

 

 

Skriv et svar