Konkurrence støtte

Dansk Klatreforbund støtter udviklingen af det danske konkurrencemiljø efter retningslinjerne i forbundets konkurrencepolitik

Støtten består blandt andet af:
– koordinering af årets konkurrencekalender
– rutebyggere m. forplejning
– inspiration og rådgivning
– særlige værktøjer udviklet til konkurrence arrangøren
– konkret hjælp under konkurrencen – en ressourceperson fra konkurrence udvalget
– økonomisk Blok tilskud

Hvert år evalueres støtteordningen og der lægges budget for det kommende år.

Konkurrencebudget 2017

Danmarksmesterskaber
Senior Boulder – Junior Boulder – Junior/Senior Lead

Bloktilskud til arrangørklubben                                       6.000 kr.

Forbund finder, træffer aftale og aflønner rutebyg-chef og assistenter samt overdommer og betaler transport og forplejning.
Bloktilskud skal dække klubbens udgifter til konkurrencen som primært består i forplejning af dommere, officials og andre frivillige før under og efter konkurrencen.

 

Boulder Cup – Boulder-Ranglisten
Bloktilskud på 4000 kr.

Junior Boulder Cup 
Forbundet varetager økonomien
Budget – 5000 pr. konkurrence

Lead Cup konkurrencer
Bloktilskud på 4000 kr.

Young Gun konkurrencer.
Konkurrencerne giver ikke bloktilskud
Der er afsat midler til indkøb af præmier til alle deltagerne.

Skriv et svar