Klubudviklingsprojekt 2014-2018

Dansk Klatreforbund indgik i slutningen af 2013 en aftale med Danmarks Idræts Forbund om et projekt som skal hjælpe udviklingsorienterede klatreklubber til at forløse det store potentiale som ligger foran det danske klatremiljø.

Fra_Bjergene til byen_T

Se projektbeskrivelsen (Klik på billedet)

 

Statistikkerne fortæller entydigt at sporten vokser både internationalt og i Danmark. Alle disciplinerne i klatresporten synes at vokse men der er én disciplin som skiller sig markant ud og står for langt størstedelen af vokseværket og det er klatring på klatrevæg. Klatring på verdensplan vokser med ca. 1 mio. om året – Det er 3000 om dagen! – og IFSC skønner at der er 25 mio. klatrere.

Her 2 år senere (2015) anslår IFSC at der nu er 35 mio. klatrere hvilket indikerer en vækst på knap 13.700 pr. dag de sidste 2 år!!

Klatring som motion og sport er for længst blevet den største disciplin og det er en radikal ændring af klatre-kulturen som jo har sit udspring i en stolt friluftstradition i bjergene og på klipperne.

I Danmark foregår klatring primært på klatrevæg i vores klubber og på skoler. Klubbernes små og ofte primitive faciliteter har været – og er stadig – en stor forhindring for at flere kan komme i gang med klatring og der er bl.a. derfor stadig medlemsstop i mange klubber.

Dem som får adgang til medlemskab i vores klubber bliver mødt med hyggeligt samvær og et sikkerhedskursus. Mange klubber har gennem de seneste år arbejdet på at forbedre tilbuddene til medlemmerne men alt for mange overlades stadig til sig selv med et usagt krav om selv at finde ud af hvad klatring går ud på. Kulturen er fri og afslappet – Måske lidt for fri og afslappet – klubbernes manglende tilbud virker ekskluderende på mange nye klatrere!

Resultatet er at der er meget stor udskiftning af medlemmerne i vores klatreklubber. Medlemstallene stiger løbende så på overfladen ser det fornuftigt ud, men klubberne bruger megen energi på at byde begyndere indenfor blot for at se at de går igen og nye begyndere skal igennem samme mølle.

Det er ikke medlemsstoppet som er problemet i sig selv. Det er ikke det primære mål for forbundet at klatresporten skal vokse – men – det er spild af energi at udskifte helt op til ½ delen af medlemmerne hvert år og det efterlader vores klatreklubber i en form for tomgang.
Med udgangspunkt i ovenstående har forbundet sammen med DIF startet et 4 årigt udviklingsprojekt som skal gøre en lang række klubber mere veldrevne på en række områder. Klatreforbundet er blevet sat fri af ”tipsmiddel-fordelingsnøglen” undervejs og DIF har yderligere investeret 1,2 mio. kr. som gør at forbundets ansatte kan investere mere tid i projektet.

Der er fokus på:

  1. Faciliteter
  2. Ledelse, organisering og drift
  3. Frivillighed og uddannelse
  4. Træningsmiljø

Projektet bliver målt på:

  1. Klubbernes fastholdelses procent af medlemmerne.
  2. Udarbejdelse af en klub-vision og frivillighedsstrategi
  3. Uddannelse af de frivillige

I løbet af 2014 har vi startet projektet op. Det er primært forbundets ansatte som driver projektet og der er mange del-opgaver undervejs. Mange af de projekter vi tidligere har været i gang med bliver færdiggjort i gennem projektet – f.eks:
– KALK
– Nye Instruktør uddannelser
– Nye træner uddannelser
– Nye rutebyg uddannelser
– Nye trænings skabeloner
– Nye ledelsesværktøjer

Vi har i løbet af 2014 startet samarbejde op med en række klubber:

5 klubber i Midt- og Sønderjylland har fået, eller er i gang med at få nye faciliteter. Klubberne i Ribe, Sønderborg, Kolding, Horsens (Østjysk) og Herning samarbejder gennem projektet om at finde nye veje til bedre medlemstilbud, professionalisering af drift og styrkelse af ledelsen. Klubberne har i 2014 fået uddannet en lang række frivillige og de har startet en sjov ”Young Gun” konkurrence for teenagere som går på skift mellem klubberne

De 2 Odense klubber – Odense Sportsklatreklub og Odense Boulderklub samarbejder om at skabe et nyt moderne klatrecenter i Odense. Arbejdet er gået hurtigt og klubberne står nu med 2 super spændende projektmuligheder og skal først i det nye år vælge hvilket projekt som skal realiseres.

De 3 største klubber – Århus, Nørrebro og Dansk Bjerg og Klatreklub har startet samarbejde og sparring for at blive mere veldrevne – I opstartsfasen er der fokus på at styrke ledelse, drift og uddannelse af klubbernes frivillige.

Roskilde, Pløks, Giraffen og Holbæk klatreklub har lige fået indbydelser ud for på samme måde at starte op på et samarbejde med fælles sigte.

 

Mere info:
Der er flere projekter på vej og du kan få flere detaljer ved at læse hele Projektbeskrivelsen – (Klik på billedet ovenfor)
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte forbundskontoret hvis du vil vide mere.

Skriv et svar