Forsikring

Når du klatrer i din klatreklub eller andre steder, skal du overveje, om du vil anskaffe en ulykkesforsikring (også kaldet fritidsulykkesforsikring).

Som borger i DK har du selvfølgeligt ret til den almindelige offentlige behandling, hvis der sker en ulykke, men du har kun ret til erstatning, hvis du er forsikret. Din klatreklub har ikke en forsikring, der dækker din klatring.

Generelt:

  • En ulykkesforsikring dækker udgifter udover den almindelige offentlige sygeforsikring og kan give erstatning ved vedvarende forringelse af bevægelsesevne og ved handicap. Forsikringen tegnes typisk til at dække i fritiden, da arbejdsgiveren har en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker det samme i arbejdsmedfør. Fritids- og ulykkesforsikring dækker dermed ikke på arbejdspladser o.l., og heller ikke hvis du er arbejdsløs. Hvis du er uden arbejde, bør du have en fuldtids ulykkesforsikring, fordi du har fritid hele tiden. Som arbejdsløs vil fritids- og ulykkesforsikringen dække forholdsmæssigt mellem den præmie, som du har betalt, og den præmie du skulle have betalt for at være dækket i 24 timer.
  • Hvis du har flere ulykkesforsikringer dækker de alle sammen. Du kan dermed få udbetalt erstatning for den samme ulykke fra flere forsikringer.
  • Som udgangspunkt er bestyrelsen eller klubben/foreningen uden ansvar og erstatningspligt for hændelige uheld, pludseligt opståede situationer og uforudsete hændelser, når to klatrere (uden instruktør) kommer galt af sted på en væg, der er forskriftsmæssigt bygget og i orden – med eller uden godkendelse af myndighederne.
  • For at den almindelige fritids- og ulykkesforsikring dækker i din fritid, forening klub etc., skal du optræde ansvarligt og ikke udvise forsætlig, uagtsom, uansvarlig adfærd etc., og de offentligt tilgængeligt opsatte (synlige) ordens- sikkerhedsregler skal følges.
  • Såfremt forsikringsselskabet ikke mener, at det har en erstatningspligt, har forsikringsselskabet som udgangspunkt bevisbyrden, og det har alt andet lige pligt til udbetaling af erstatning – der er nemlig ikke omvendt bevisbyrde i dansk lov (skattevæsenet undtaget). Dvs. forsikringsselskabet skal bevise, at du har handlet uansvarligt eller forsætligt.
  • Når du køber en fritids/ulykkesforsikring skal du sikre dig, at den dækker klatring. Den almindelige fritids- og ulykkesforsikring dækker som udgangspunkt alle skader i fritiden. Undtagelser for dækning skal nævnes specifikt i policen under farlig sport . Forsikringsselskabet vælger selv, hvad det enkelte forsikringsselskab definerer som farlig sport og derfor ikke dækker, men de forskellige aktiviteter skal udtrykkeligt nævnes på policen under farlig sport for ikke at være omfattet af forsikringen.

 

Du kan sammenligne ulykkesforsikringer på forsikringsguiden.dk

Dækker din ulykkesforsikring klatring?

I klatresammenhænge skelner forsikringsselskaberne mellem to begreber:

  • ”Indendørs- og udendørs vægklatring”
  • ”Bjergbestigning og lignende”

Indendørs- og udendørs vægklatring er klatring på kunstige vægge typisk af træ, beton eller kunstmaterialer. Væggene er monteret med bolte og ankre og er konstrueret med henblik på klatring.
Bjergbestigning og lignende er al klatre- og bjergaktivitet med sele og reb etc. på klippe, sne og is. En velboltet klippevæg med et godt anker hører også under definitionen bjergbestigning.

Klippeklatring og kunstig vægklatring er derfor to forskellige aktiviteter. Forsikringsdækning for den ene aktivitet dækker ikke den anden aktivitet.

Begge begreber skal nævnes specifikt under farlig sport, ellers er aktiviteten omfattet af den almindelige fritids- og ulykkesforsikring.
Hvis ”bjergbestigning og lignende” og/eller ”indendørs- og vægklatring” betegnes som farlig sport i policen, skal du derfor tegne en tillægsforsikring på aktiviteten.

Ved rejser med Bjergbestigning og lign. Kan der være stor forskel på hvad du har brug for af forsikring. Der er forskel på om du skal lave sportsklatring i Sydfrankrig, alpinklatring i alperne eller Everest bestigning i Nepal.

Eftersøgning og redningsaktioner
Hvis du tager på alpine bestigninger bør du overveje om du skal forsikre dig mod udgifter til eftersøgning og redningsaktioner. I mange lande er eftersøgninger og redningsaktioner ikke gratis. . Det gule sundhedskort dækker ikke eftersøgning og redningsaktioner. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan kun lægge penge ud i sådanne tilfælde, hvis du, din bank eller andre stiller sikkerhed for dig.


Dansk klatreforbund anbefaler udenlandske klatreforsikringer

Vi har i Dansk klatreforbund undersøgt markedet for klatreforsikringer / ulykkesforsikringer og anbefaler den tyske alpinforening DAV og den Østrigske alpinklub AAC. Begge forsikringer giver derudover hytterabat i et stort antal hytter i Alperne.

DAV (Deutsche Alpenverein).
Det koster mellem 60 – 80 Euro pr år at være medlem af en klub organiseret i DAV.

Inkluderet i prisen er;
– en rejse-, sport- og fritidsulykkesforsikring (1 mill. €)
– en rednings- og eftersøgningsdækning (25.000 € pr aktion).
– 2000 hytter
– Rabatter på en række ski og klatre- sportssteder.

DAV medlemskab kræver at du er medlem af en af de tyske afdelinger. Det skal nævnes, at det typisk koster mellem 120 – 200kr. at overføre penge fra en Dansk bank til en Udenlandsk bank.

www.klatremand.dk/dav har en løsning på det problem.

Mange danske medlemmer har meldt sig ind i DAV-medlemsskab i Sektion Kaufbeuren-Gablonz, andre er velkomne. Se mere detaljeret info på hjemmesiden www.klatremand.dk/dav.

Flensborgafdelingen er den nærmeste geografisk og oven i købet med en vejledning på Dansk.
Se mere HER

 

AACUK – (Østrigs Alpin klub – Engelsk afd.)
Det koster pt 46.50 £ = ca 500 kr. pr år at være medlem af AACUK.
Inkluderet i prisen er:
– en speciel sport- og fritidsulykkesforsikring (3 mill €)
– en rednings- og eftersøgningsforsikring (22. 000 € )
– hytteordning

Vigtigt: Dette er ikke en rejseforsikring.
Læs mere HER

 

 

 

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Dansk klatreforbunds breddekonsulent: Carsten Lau Isaksen på carsten@klatreforbund.dk eller tlf. 21 19 34 30

kki1

Når uheldet er ude, skal forsikringen være i orden. Dette billede er dog fra en øvelsessituation.
Foto: Kaare Krebs