Forlystelsescirkulære

Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser beskriver kravene for at politiet kan godkende en forlystelse, som er åben for befolkningen. Af en ukendt årsag blev klatrevægge for mange år siden skrevet ind i bekendtgørelsen side om side med karruseller, elastikspring, hoppeborge mm. hvilket også har foranlediget, at klatreklubbernes klatrevægge er blevet kategoriseret som et forlystelsesapparat. Det har betydet, at klatreklubberne har skullet spørge politiet om godkendelse af helt almindelige typer af klubarrangementer som f.eks. samarbejde med skoler eller ”åbent hus” arrangementer.

Dansk Klatreforbund har i flere år sammen med DIF arbejdet på at få ændret dette, og i april 2015 er det lykkedes at få Rigspolitiet til at ændre praksis. Det betyder, at arrangementer på klubbens egne fastmonterede vægge, hvor det sportslige formål overstiger den underholdningsmæssige del, ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Klatreklubberne kan derfor frit arrangere skoleklatring, ”kom og prøv” dage eller lignende arrangementer, hvor aktiviteten handler om sportslig klatring.

Klatrevægge er ikke er skrevet ud af Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Det betyder, at hvis man ønsker at sætte en mobil klatrevæg op til byfesten eller tjene penge på klatring som en forlystelse som f.eks. polterabendarrangementer, så skal man søge politiet om tilladelse og leve op til reglerne i bekendtgørelsen.

 Reglerne i bekendtgørelsen i grove træk

  • Der skal være mindst 1 instruktør til stede
  • Hjælpere skal have relevant sikringskursus og være min. 16 år
  • Police og præmiekvittering skal kunne fremvises (kan rekvireres gennem DKlaF)
  • Fremvisning af tilsynsbog (Kan udstedes af Force Technology eller Teknologisk Institut)