Elite & talentudviklingspolitik

Med udgangspunkt i Dansk Klatreforbunds vision om at udvikle fremtidens idrætsmiljø beskrives her forbundets politik i forhold til udvikling af en elite med særligt fokus på talentudviklingsmiljøer.

Baggrund

Klubberne

Der tilbydes i dag kun meget få strukturerede træningstilbud i klubberne. Træningskulturen er præget af mesterlære med meget lidt struktur. For de yngste er denne kultur dog ved at ændre sig og langt de fleste klubber har juniorhold – dog slet ikke i det omfang det ses for andre idrætter. Juniorholdene er primært forankret i breddeidræt, meget få klubber har fokus på talentudvikling og har tilbud til de unge som gerne vil lidt mere.

Der er stor mangel på trænere i klubberne og samtidig er det generelle vidensniveau om klatreteknik og træning lavt. En vigtig forudsætning for udvikling af klubbernes træningskultur er at udbrede viden om træning herunder at få flere aktive trænere med en træneruddannelse.

Konkurrencemiljøet

Der afholdes 20-30 konkurrencer i Danmark om året, hvoraf de fleste primært har fokus på de bedste – DM og bloc comp. Der mangler breddekonkurrencer og særligt for juniorer, hvis konkurrencemiljøet skal vokse. Et skøn over deltagere peger på at det kun er 3-5 % af vores medlemmer som konkurrerer.

Elite

Siden 2010 har forbundet hentet erfaringer med talentudvikling gennem et etableret junior landshold, som har deltaget i internationale konkurrencer og haft 3-4 træningssamlinger pr. år. Det har været prioriteret at have en stor juniorlandsholdtrup. Derved har mange fået mulighed for at stifte bekendtskab med det internationale konkurrencemiljø og fået kvalificeret input til deres træning. Målet med landsholdet har været at arbejde med at organisere eliteaktiviteter, og at opbygge en viden og erfaring hos de involverede udøvere. Det er håbet, af udøverne vil dele deres viden om trænings- og konkurrenceforhold med klatremiljøet som fremtidens resourcepersoner i de danske klubber. Det har kun været et sekundært mål at opnå internationale placeringer eller bestemte resultater.

Fundamentet, vi bygger videre på

Fokus på træning og strukturerede aktivitetstilbud øges i takt med at klatring på væg bliver en anerkendt og selvstændig disciplin, som ikke bare er noget som benyttes i pauserne mellem klatring udenfor på klipperne. Samtidig er klatring en seværdig konkurrencesport, som er under udvikling ligesom klatring generelt på verdensplan er under opbygning.

Udfordringer

Klatring mangler reelt stadig at etablere sig som en sport på lige fod med sin etablering som en udendørs aktivitet som rummer en masse oplevelser. Den del vi har af et sports- og konkurrencemiljø er funderet i den nationale elite og rummer endnu ikke en struktur for, hvordan man kommer i gang med klatring som en sport, hvor man klatrer for at blive bedre og samles om konkurrencer.

Formål

I forbundets vision ønskes det at give mulighed for sportslig udvikling og personlige eventyr. At dyrke klatring som en sport med konkurrenceoplevelser er en af vejene til at opfylde dette.

Målsætning

Opbygning af træningsmiljø i de enkelte klubber.

Opbygning af talentudviklingsmiljø gennem regionale talentudviklingsgrupper og kraftcentre. Talentudviklingsmiljøet skal sikre udfordringer til alle, som ønsker at træne, konkurrere og blive bedre til at klatre.

Opbygning af en national elite i Danmark, som kan sørge for et stort konkurrencemiljø i mange aldersgrupper og på flere planer.

Opbygning af et landshold, som kan repræsentere Danmark internationalt og på sigt blande sig i den nordiske og internationale elite.

Her er altså fortsat fokus på opbygning af miljø og organisation fremfor medaljer.

Som en forudsætning for at dette kan lade sig gøre skal der opbygges et bredt funderet konkurrencemiljø i Danmark. Dette beskrives nærmere i konkurrencepolitikken. Det er derfor nødvendigt at denne politik og konkurrencepolitikken koordineres og samordnes.

Principper:

Med udgangspunkt i at elite- og talentudviklingsmiljøet er under etablering og udvikling, og de konkrete tiltag og aktiviteter derfor jævnligt udvikles og ændres, tager arbejdet udgangspunkt i nedenstående principper.

 • Oprettelse af træningsgrupper/fællesskaber frem for fokus på individuel træning
 • Træning både opdelt og på tværs af køn, alder, niveau
 • Træningssamlinger tager udgangspunkt i at uddanne udøverne til at være deres egen og hinandens trænere i deres træningsfællesskaber. Trænerne er udøvernes sparringspartnere og hjælp til at analysere styrker og svagheder
 • Fokus på inklusion af alle som gerne vil træne og blive bedre. Der ekskluderes ikke pga. f.eks. alder
 • Vidensdeling er en forudsætning for deltagelse
 • Et Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) – er endnu ikke udarbejdet
 • En form for grundfilosofi, som beskriver de forskellige elementer af klatretræning og prioritering af disse – er endnu ikke udarbejdet

Overordnet strategi

Opbygning af træningsmiljø i klubberne

Træningsmiljøet i klubberne funderes i mere eller mindre organiserede træningsfællesskaber, som tager udgangspunkt i ovenstående principper.

Typer af træningsfællesskaber:
 1. Aldersopdelt træning for medlemmer under 18 år. De ældste og dygtigste inddrages i trænerrollen, så de herigennem får en praktisk funderet træneruddannelse og der opbygges en fødekæde til klubbens trænere
 2. Niveauopdelt træning, på tværs af alder inkl. senior for de som vil træne mere.
 3. Voksne nybegyndere
 4. Erfarne voksne motionister

Til disse træningsfællesskaber hører trænerteams, dvs. man hører ikke til som træner på et bestemt hold, men der er flere trænere som sparrer med hinanden og som har forskellige kompetencer. Hver enkelt træner hører også til i forskellige trænerteams. Nogle udøvere indgår også i trænerteams. Det kræver en koordinator, men til gengæld er trænergerningen mindre krævende i forhold til fremmøde og udøverne inspireres af flere forskellige trænere samtidig med at trænernes styrker udnyttes.

Med fokus på opbygning af klatring som sport skal der udvikles konkurrencetilbud til de mange forskellige træningsfællesskaber. Det fremtidige konkurrencemiljø skal indeholde alt fra regionale hyggekonkurrencer til DM.

Opbygning af talentudviklingsgrupper:

Talentudviklingsgrupperne er et tilbud til de udøvere som vil endnu mere end klubtilbuddene rummer. Det er et tilbud til både udøvere (junior+senior) og trænere, og som tager udgangspunkt i at uddanne og guide dem videre mod at udvikle talentet.

Aktiviteterne i talentudviklingsgrupperne er en række træningssamlinger, hvor der er fokus på at uddanne udøvere og trænere til at kunne varetage den daglige talentudviklingstræning hjemme i klubben. Dertil arrangeres deltagelse i konkurrencer.

Talentudviklingsgrupperne har et fast trænerteam (inkl. Rutebygger), som inddrager eksterne trænerkompetencer. Forbundet kan efter aftale med grupperne arrangere fælles eksterne uddannelsesforløb om f.eks. kost, skadesforebyggelse, mental træning mm. I slutningen af hvert år udarbejdes en aktivitetsplan for det efterfølgende år.

Talentudviklingsgrupperne har en bred målgruppe og er derfor et tilbud til de mange. Målet for udøverne er at blive blandt de bedste i Danmark og i Norden.

Opbygning af kraftcentre

Et kraftcenter er en klub, som vælger at satse på konkurrence og talentudvikling og være med forrest i udviklingen af nye talenter. Status som kraftcenter opnås ved at klubben i samarbejde med forbundet tilbyder et træningsfællesskab for de talenter, som aspirerer til at blive udtaget til landsholdet og som ikke kun henvender sig til egne medlemmer, men hele den regionale talentudviklingsgruppe.

Opbygning af talentudviklingsgrupper er prioriteret før opbygning af kraftcentre.

Landshold:

Landsholdet integreres med de dygtigste trænere (inkl. Kraftcentertrænerne) og rutebyggere og har et fælles trænings/læringsfællesskab. Mange samlinger afholdes med eksterne oplæg, som kan bygge ovenpå den allerede eksisterende viden.

For landsholdet er der fokus på deltagelse og forberedelse til konkurrencer. Der arrangeres forberedende træningssamlinger og fælles deltagelse i internationale konkurrencer.

Landsholdet har et trænerteam tilknyttet, således at de enkelte trænere kan supplere og inspirere hinanden. Udøverne skal vælge hver sæson, om de vil have fokus på boulder, lead eller begge dele, men det forventes, at man følger hele det program, som er lagt for den enkelte disciplin, som man vælger.

Landsholdet består af en mindre gruppe udøvere, som er blandt de bedste i både Danmark og Norden og som på sigt kan gøre sig gældende internationalt. Udtagelse til landsholdet sker løbende på baggrund af resultater, dvs objektive kriterier som placering ved DM, NM og internationale konkurrencer.
Download PDF   Elite og talentudviklingspolitik

Skriv et svar