Bornholmspolitik

Med udgangspunkt i Dansk Klatreforbunds vision om at udvikle fremtidens idrætsmiljø beskrives her forbundets politik i forhold til udvikling muligheder for klippeklatring på Bornholm.

Desuden tages udgangspunkt i det internationale klatremiljøs accesarbejde, som formelt kommer til udtryk gennem Tyrolerdeklarationen (2002) og Mountain Ethics Declaration (2009).

Baggrund

Bornholm er det eneste område i Danmark med naturlige klipper, og derfor har Dansk Klatreforbund fokus på at understøtte og udvikle både bouldering, sportsklatring og traditionel klatring på Bornholm.

Klipperne er af god kvalitet og klatringen består af boulders spredt rundt på en stor del af øen, sportsklatring i nogle stenbrud og traditionelt sikret klatring, primært på klipperne langs kysterne. Der er etableret en lang række klatreruter på Bornholm, som er veldokumenterede gennem en opdateret hjemmeside med tilknyttet app samt en helt ny tyskproduceret Bornholmsfører. Der er en del restriktioner forbundet med nogle af klippeområderne, som varierer fra privat ejede områder, periodisk naturbeskyttende fredninger til stenbrud, hvor der periodisk stadig arbejdes og brydes granit.

Dansk Klatreforbund har de seneste år afholdt Bornholm Rock Climbing Festival med stor succes. Festivalen har tiltrukket 100 – 150 deltagere med tilbud om reblederture, boulder & sportsklatre workshops, foredrag mm. og en TV2 Bornholm sponseret konkurrence ”Bornholm Rock Master” med fuld regional tv dækning.

Med den begrænsede mængde af klipper på Bornholm og tidens lette adgang til klippedestinationer i hele verden kan Bornholm ikke konkurrere med større klippenationer. Bornholm har primært klippeformationer som appellerer til ruter i den lette ende, og det er derfor oplagt at fokusere på at udvikle Bornholm til stedet, hvor danske klatrere kommer godt i gang med klippeklatring. At udvikle Bornholm som en destination, hvor der kan tilbydes introduktion til klippeklatring i hjemlige rammer, samtidig med at de sociale relationer mellem forbundets medlemmer understøttes, er også i tråd med forbundets vision. Der er altså primært fokus på, at udvikling af klatredestination Bornholm er en forudsætning for at kunne afholde arrangementer med fokus på klippeklatring, mere end destinationen er et mål i sig selv.

Formål

Dansk Klatreforbund er engageret i at udvikle klippeklatringen på Bornholm for at sikre vores medlemmer let adgang til et veludviklet område hvor danske klatrere kan komme godt i gang og få erfaring med klippeklatring. Formålet er derfor at sikre adgang til områder med både bouldering, sportsklatring og traditionel klatring med særlig fokus på at udvikle klatringen sådan, at klatrere kan introduceres til de 3 discipliner. Samtidig vil disse områder give mulighed for at afholde større klippearrangementer med fokus på sociale aktiviteter.

I forbundets vision om ”fremtidens idrætsmiljø” fokuseres på den enkelte klatrers ”mulighed for både sportslig udvikling og personlige eventyr” og ”gode rammer for sociale aktiviteter”. Klippeklatringen på Bornholm styrker begge fokuspunkter, og det er med dette som baggrund, at forbundet investerer i Bornholm.

Målsætning

Der skal fortsat udvikles velegnede områder til bouldering, sportsklatring og traditionel klatring, som kan introducere nye klatrere til de 3 klippediscipliner.

Klippeklatringen på Bornholm skal udvikles til det omfang, at de ønskede aktiviteter kan afholdes.

Adgangsforholdene skal vedligeholdes ved at

  • Klatrerne overholder best practice – de 7 gode råd i naturen
  • Benytte områderne
  • Følge den definerede vedligeholdelsesplan af de boltede områder.

 

Destination Bornholm, Væksthus og Klyngeudvikling Bornholm (http://www.bornholm.info/da/klatring-og-rapelling, http://bornholm.biz/vaeksthus-hovedstadsregionen.aspx) arbejder på udvikling af oplevelsesturisme og henviser også til Bornholm Rock Climbing Festival samt rockclimbing.dk, hvorfor der skal oprettes et samarbejde med disse parter om udvikling af Bornholm som klatredestination.

Principper

Udvikling af nye områder iværksættes, når de allerede ibrugtagne områder benyttes fuldt ud og der er behov for mere.

Udvikling af klatreområder og klatring sker under hensyntagen til naturen. Generelle og midlertidige fredninger accepteres og følges.

Dansk Klatreforbund udvikler klatreområder på Bornholm efter behov. Derudover er det selvfølgelig altid muligt frivilligt at arbejde for adgang og udvikling af nye områder. Forbundet støtter det frivillige arbejde med uddannelse, rådgivning, bolte og værktøj.

 

Overordnet strategi

Der skal skabes overblik over de udviklede områder (rockclimbing.dk) og hvor meget de benyttes, således at dette kan være udgangspunkt for de næste udviklingsprojekter.

Oprettelse af samarbejder med Destination Bornholm, Væksthus og Klyngeudvikling Bornholm samt lokale klatreklubber og skoler i forbindelse med udvikling, vedligehold og brug af klatreområder på Bornholm.

Vedligeholdelse af de etablerede klatreområder skal ske sammen med lokale samarbejdspartnere.

Der skal fortsat udvikles og afholdes aktiviteter på Bornholm. Dette sker primært gennem understøttelse af frivillige initiativer som støtter forbundets vision – f.eks. Bornholm Rock Climbing Festival.

Udvikling af klatreområder sker efter en defineret boltpolitik

 

 

Best Practice – Dansk Klatreforbunds 7 bud

 

Transport       Flere klatrere i bilen sådan at vi belaster miljøet og naturen mindst muligt.

Parkering      Parkér sådan at du med sikkerhed ikke generer nogen og helst på en officiel parkeringsplads.

Det er ofte dårlig parkering der starter ballade omkring privatejet klippe og måske munder ud i totalt klatreforbud!

Larm               Undgå eller begræns råb og unødig larm som kan være til stor gene for andre – både mennesker og dyr! Det gælder selvfølgeligt også musik og motorer som ikke hører hjemme ved klippen.

Fjern affald     Tag både dit eget og andres affald med dig når du går. Undgå at smide affald i området. Det gælder også æbleskrog og bananskrald som ødelægger indtrykket for andre besøgende.

Det er ofte klatrene der får skylden for efterladt affald!

Dyrelivet         Dyrelivet omkring klippen har yngletid i forår og forsommer. Du bør respektere fredninger og frivillige fredninger i lokalområdet og i almindelighed undgå at klatre hvis du helt tydeligt forstyrrer dyrelivet – F.eks fugle som bliver særligt urolige når du ankommer til klippen.

Overnatning   Det er i Danmark ikke tilladt at campere ved klippen. Det er ifølge loven tilladt at overnatte på de danske strande men ikke med telt ellert teltlignende bivauk. Find en nærliggende naturlejrplads, campingplads, bed & breakfast eller lign. I udlandet skal du følge de nationale regler

Overnatning på lejrpladser:           Ønsker du at benytte en af Naturstyrelsens lejrpladser skal den bookes http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Booklejrplads/

Adgang           Klipperne på Bornholm er ejet af private eller af Skov og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfond, Bornholms Regionskommune eller NCC.

Hvis man vil klatre på privat klippe skal der træffes aftale med ejeren om adgang og krav for den enkelte eller for offentligheden. Dansk Klatreforbund vil gerne være behjælpelig med at etablere kontakt til ejere og myndigheder med sigte på bedst mulig adgang for klatrere.

Dansk Klatreforbund tager udgangspunkt i det internationale klatremiljøs access-arbejde som formelt kommer til udtryk gennem UIAA:   Tyrolerdeklarationen fra 2002 og Mountain ethics declaration fra 2009. – http://www.theuiaa.org/value.html

 

Download i PDF: Bornholmspolitik

Skriv et svar