Access Europa

Det er dit ansvar som klatrer at holde dig opdateret om accessforholdene på de klatreområder, du gerne vil besøge. De fleste lande har klatreforbund, som blandt andet beskæftiger sig med access. På de enkelte forbunds hjemmesider kan man ofte finde opdaterede oplysninger, når man skal på klatretur.
I føreren for et område er der som regel et afsnit om adgangsbegrænsninger og eventuelle særlige lokale forhold, men disse oplysninger kan være forældede.
Hvis man er i tvivl, kan man ofte finde oplysninger ved at søge på nettet.

Gode links

UIAA – den internationale sammenslutning af klatreforbund

DAV – det tyske klatreforbund

BMC – det engelske klatreforbund

Især i Sydeuropa er mange gode klatreområder blevet lukket, fordi lodsejeren blev træt af at klatrere der larmede, ødelagde vegetationen, camperede ulovligt og brugte området som toilet.
Som udgangspunkt har man ikke samme frie adgang til naturen i resten af Europa, som man har i Skandinavien. Dette skyldes både befolkningstætheden og traditioner. Når vi besøger klatreområderne er vi ikke ansvarlige for de lokales opførsel, men vi kan i hvert fald opføre os som gode gæster.

Nr.16